Vybavení kliniky

RTG, digitalizace, USG s Dopplerem, hematologický analyzátor, biochemický analyzátor, močový analyzátor, iontový analyzátor, EKG, tlakoměr, zubní ultrazvuk, zubní vrtačka, inhalační narkotizátor, mikroskop, elektrokauter, laser, kyslíková terapie, hospitalizační boxy.
Nový monitor životních funkcí s ETCO2, Dopplerovský tlakoměr.